Congres Buurt- en Wijkgericht werken

27 juni 2013 om 12:30

Buurt- en wijkgericht werken is inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden. De ‘recepten’ voor de meest effectieve manier van werken in buurten en wijken blijven belangrijk bij de verschillende opgaven waar de lokale professional de komende tijd voor staat. Denk bijvoorbeeld aan de opgave die er ligt in het sociale domein, de decentralisaties. Hoe kunnen de verworvenheden, de instrumenten die we al kennen en de inzichten die we hebben opgedaan in het buurt- en wijkgericht werken ons hierbij helpen? En hoe kunnen we hier met elkaar, het Rijk, de burgers, professionals en gemeenten samen mee aan de slag?

Lees hier meer over het congres

Terug naar agenda