Start Huiswerkklas

1 oktober 2013 - Volgt nog

Op 1 oktober start al weer voor de derde keer de Brede School activiteit “Leren kun je leren” . Deze keer worden de lessen gegeven in de Meerpaal in Palenstein. Twaalf kinderen uit groep 7, vier van elke school, leren gratis gedurende acht weken hun studievaardigheden te vergroten.

Voorafgaand aan de lessen vindt er een ouderbijeenkomst plaats. Allereerst wordt daar verteld dat kinderen niet meer dan twee lessen mogen verzuimen. Wanneer zij meer dan twee keer wegblijven, hebben ze te veel informatie gemist en kunnen ze de lessen niet meer volgen. Verder wordt er tijdens de ouderbijeenkomst informatie gegeven over de inhoud van de lessen.

“Leren kun je leren” heeft veel te maken met huiswerk maar het is niet de bedoeling om tijdens de lessen huiswerk te maken. Kinderen leren tijdens deze lessen hoe zij bijvoorbeeld hun huiswerk kunnen plannen, hoe zij een spreekbeurt moeten voorbereiden of hoe zij informatie moeten zoeken voor het maken van een werkstuk. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van de computervaardigheden en leren de kinderen hoe zij een power point presentatie kunnen maken.

Voor de laatste bijeenkomst worden de ouders weer uitgenodigd. De kinderen presenteren dan wat zij tijdens de lessen geleerd hebben.

Kinderen die al eerder mee hebben gedaan aan de huiswerkklas reageren positief. Zij maken nog regelmatig gebruik van de informatiemap die zij tijdens de lessen hebben gebruikt en zijn vooral blij met het feit dat zij hebben leren omgaan met het programma Power Point. Veel van hen heeft daarvan tijdens spreekbeurten al gebruikt gemaakt.

Voor de zomervakantie zijn de aanmeldingsformulieren op de scholen bezorgd. Uiterlijk 10 september kunnen 4 leerlingen per school uit groep 7 zich aanmelden voor de lessen. Voor meer informatie over “Leren kun je leren” kunt u contact opnemen met één van de scholen in Palenstein of met de Brede School projectorganisatie van Stichting MOOI (bredeschool@stichtingmooi.nl of 079-3462006)

Terug naar agenda