In 2017 is de Dag van Palenstein in onderling overleg met de wijkorganisaties vastgesteld op 27 september 2017. De wijkorganisaties bepalen gezamenlijk met de bewoners een passend thema waarbij ook de ondernemers zoveel mogelijk betrokken worden.