Sloop Jan van Beierenflat

12 maart 2018

Sloop Jan van Beieren

Als onderdeel van de vernieuwing van Palenstein wordt de flat aan de Jan van Beierenlaan gesloopt. Helaas heeft de sloop sinds de start in mei vorig jaar aanzienlijke vertraging opgelopen.

Wat is het probleem?

Bij de voorbereidingen voor de sloop is asbest gevonden. Dat moet eerst verwijderd worden voor de flat verder gesloopt kan worden. De sloopaannemer geeft echter aan dat door de aantrekkende markt in de bouw het moeilijk is om genoeg gespecialiseerde werknemers voor de asbestsanering te vinden.

Hoe gaat het nu verder?

We kunnen helaas geen duidelijkheid geven over de planning. Wel is duidelijk dat de sloop naar verwachting in ieder geval een half jaar vertraging oploopt. We doen er alles aan om de vertraging zo kort mogelijk te houden. Daarbij bekijken we alle mogelijkheden en alternatieven.

Ziet u iets wat niet pluis is?

Bij levensbedreigende situaties en brand belt u 112. In andere situaties neemt u contact op met de politie via 0900 8844.