Palenstein kranten

De Palenstein Krant is een informatiekrant van de vier initiatiefnemers voor de wijkvernieuwing, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia, Vidomes en de gemeente Zoetermeer, om bewoners te informeren over de actuele stand van zaken in de wijk. De krant verschijnt circa drie keer per jaar.