De Palensteinkrant

De Palensteinkrant is een informatiekrant van de vier initiatiefnemers voor de wijkvernieuwing, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia, Vidomes en de gemeente Zoetermeer, om bewoners te informeren over de meest actuele stand van zaken ten aanzien van de herstructurering en de energietransitie van de wijk. De krant verschijnt één tot twee keer per jaar voor de duur van het project.