Aanleg nieuwe singel

De nieuwe singel loopt straks dwars door de wijk Palenstein. Van Schoutenhoek tot aan Castellum Palensteyn en de singel geeft de wijk een groen en waterrijk aangezicht. De singel wordt in gedeelten aangelegd, afhankelijk van de voortgang van de omringende projecten. In het najaar van 2018 is gestart met de aanleg van een bijenlint in de wijk. De natuurlijke oevers worden in hierin meegenomen.  
 

Juli 2020

We hebben meerdere signalen ontvangen over het onderhoud en het groen aan de Singel. Naar aanleiding van die signalen hebben de wijkregisseur en de stadsecoloog een toelichting gegeven aan een kleine groep bewoners. 

Na de informatieavond van afgelopen januari zijn aan de Singel tussen de Ambachtsherenlaan en het Beatrijspad in maart enkele struiken en bomen geplant. Door de droogte in de maanden maart en april heeft de gemeente besloten het inzaaien en het planten van de verdere lagere beplanting uit te stellen naar het najaar.

Door de corona crisis werken veel gemeenteambtenaren veelal thuis, daardoor was er ook minder toezicht op bijvoorbeeld het maaien van de singel. Het groen wat er nu groeit is met name onkruid en zal worden gemaaid (mogelijk is dat al gedaan). Uiteraard gaan we situatie beter in de gaten houden.

Regelmatig zullen we hier de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de voortgang aan de Singel plaatsen.

Vragen over de lopende projecten kunt u sturen via het contactformulier van deze website of per mail naar palenstein@zoetermeer.nl.
 

Januari 2020

Tijdens de bewonersbijeenkomst inrichting singel (januari 2020) hebben omwonenden geluisterd naar de plannen over de inrichting van de singel. Langs de singel wordt een bijenidylle ingericht met bijvriendelijke beplanting. 

Beplanting

Voor de woningen komen lage meerstammige bomen en/of struweel vormende inheemse en/of bijvriendelijke beplanting:

Betula pubescens : 1 meerstammige Zachte Berk. De bomen blijven laag met een maximaal 8 meter kruinhoogte. Deze is halverwege de helling in het bloemrijke gras van de singel gedacht.

Cercis siliquastrum : 14 meerstammige Judasbomen. De bomen worden niet hoger dan 6 meter en zijn langs het Beatrijspad gedacht in de helling van de singel. 

In april 2020 starten de voorbereidingen van de beplanting en inrichting van de Singel. 

Singel Beplantingsplan - Kaart

Singel Beplantingsplan - Plantlijst

 

Nieuws

Contact