Aanleg nieuwe singel

In mei 2018 is gestart met de aanleg van een nieuwe singel dwars door de wijk Palenstein. De singel wordt in gedeelten aangelegd, afhankelijk van de voortgang van de omringende projecten. 

De gehele singel loopt van Schoutenhoek tot aan Castellum Palensteyn en geeft de wijk een groen en waterrijk aangezicht. Inhet najaar van 2018 wordt gestart met de aanleg van een bijenlint in de wijk. De natuurlijke oevers worden in hierin meegenomen.