Bereikbaar Palenstein

Door de sloop- en nieuwbouwactiviteiten in de wijk wijzigt de bereikbaarheid van Palenstein voortdurend. Er zijn diverse omleidingen en afsluitingen, waardoor wegen, die u wellicht gewend bent om te gebruiken, (tijdelijk) afgesloten of omgeleid worden. De gemeente en woningcorporaties doen hun best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Om ervoor te zorgen dat u niet op onverwachte afsluitingen stuit, informeren wij u over alle ingrijpende verkeersmatregelen met een huis-aan-huis verspreide brief. Tussentijdse kleine wijzigingen worden gepubliceerd op deze website. Hier vindt u ook de meest recente informatie over de bereikbaarheid van de wijk.

Check deze site dan ook geregeld, zo komt u niet voor verrassingen te staan als u onderweg bent. Medio 2019 worden weer nieuwe verkeersmaatregelen verwacht.

 

Mei 2019

  • bij het te nieuw te bouwen woon- en winkelcentrum zijn 80 nieuwe parkeerplaatsen opgeleverd en in gebruik genomen.
  • de blauwe zone bij de Diederik van Teijlingenflat is opgeheven. Bij het parkeren op de blauwe zones is gebruik van een ingestelde en een duidelijk zichtbare parkeerschijf verplicht. De toegestane maximum parkeerduur van 1,5 uur mag niet worden overschreden. Die parkeerduur is ook aangegeven op het verkeersbord. Het is niet mogelijk om een parkeerontheffing aan te vragen omdat het aantal plaatsen die in de blauwe zone liggen te beperkt is.

 

Bewonersbrieven

20190205_Bewonersbrief Palenstein.pdf

​​ 20181220 bewonersbrief bouwrijpmaken winkelcentrum Vlek EI.docx