Sloop Diederik van Teilingen

Onderdeel van de plannen in Palenstein is de sloop van vijf flats, waaronder de flat aan de Diederik van Teilingenlaan. Deze flat is van De Goede Woning.

Peildatum

De peildatum is vastgesteld op 1 januari 2018. Vanaf die datum hebben de bewoners twee jaar de tijd om een nieuwe woning te vinden en recht op een aantal regelingen. Dit staat beschreven in het sociaal statuut . De flat wordt niet eerder dan 1 januari 2020 gesloopt.

Informatie en begeleiding

De bewoners van de flat hebben eind 2017 een brief en een informatiemap ontvangen. Hierin staat wat er gedaan moet gaan worden en op welke regelingen ze recht hebben. Daarnaast heeft de bewonersbegeleider van alle bewoners thuis bezocht om diverse zaken met hen door te nemen en vragen te beantwoorden. Ook heeft de bewonersbegeleider dagelijks spreekuur in zijn kantoor aan de Diederik van Teilingenlaan 297. Hij is daar op maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur en op vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur.

Tijdelijke verhuur

De woningen die na 1 januari 2018 vrij komen, worden tijdelijk verhuurd. Dit loopt via Interveste. Bent u op zoek naar tijdelijke woonruimte? Houd dan de website van Interveste in de gaten: www.interveste.nl

Sloop bijeenkomstgebouw Van Lierepad

In week 4, 2019 is gestart met de sloop van het gebouwtje aan het Van Lierepad. Bewoners zijn per brief geïnformeerd over de sloopwerkzaamheden. Allereerst is gestart met de asbestsanering. De sloop zal ongeveer 6 weken in beslag nemen. 

Brief omwonenden sloop Van Lierepad.pdf