Duurzaam wonen

 

Eerste aardgasvrije wijk Palenstein

In heel Nederland gaan we om verschillende goede redenen stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks - in ieder geval vóór 2040 - op een andere manier ons huis moeten verwarmen en koken. Palenstein is de eerste wijk in Zoetermeer waar gekeken wordt welke alternatieven er zijn voor aardgas. De gemeente Zoetermeer, netbeheerder Stedin, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes trekken hierin samen op.

Waarom Palenstein?

De gemeente, woningcorporaties en Stedin hebben Palenstein aangewezen als eerste wijk voor het aardgasvrij maken van de voorraad woningen. Palenstein was ooit de eerste nieuwbouwwijk van Zoetermeer. Het sluit aan bij de afspraken voor de herstructurering zoals deze in wijkvisie voor Palenstein in 2012 zijn gemaakt. Deze herstructurering met sloop en nieuwbouw en de geplande groot onderhoudsprojecten bieden extra kansen voor verduurzaming van het woningbestand in de wijk. Woningbouwcorporaties bezitten ongeveer 70% van alle woningen in Palenstein. Zij zijn daarom een belangrijke partner in het slagen van de energietransitie. Daarnaast past het ook in het beleid van meer duurzame woningen.

Green Deal aardgasvrij Palenstein

In maart 2017 ondertekenden de gemeente Zoetermeer, netbeheerder Stedin en de woningcorporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia de Green Deal Palenstein aardgasvrij. Met als einddoel om gezamenlijk te werken naar een aardgasvrij Palenstein in 2040.

Green Deal Aardgasvrij Palenstein

 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Warmtenetten

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van de warmtebron in de buurt kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloer- en/of wandverwarming of radiatoren. Lees meer: https://www.hierverwarmt.nl/warmtenetten

Elektrische oplossingen

Je kunt je huis ook met elektrische apparaten verwarmen. Je gebruikt dan bijna in alle gevallen een warmtepomp. Die verwarmt je huis als een soort ‘omgekeerde koelkast’. In huis heb je dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming. Lees meer: https://www.hierverwarmt.nl/electrische-oplossingen

Groen gas

Biogas is een gas dat geproduceerd wordt door vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, alleen is de herkomst van biogas duurzaam. Lees meer: https://www.hierverwarmt.nl/groen-gas  

Welke alternatieven voor aardgas we in Zoetermeer gaan gebruiken is niet van tevoren te zeggen. Zeker is dat er niet één oplossing is voor de hele stad. Wat het beste alternatief is, verschilt per gebied.

 

Wat als u een huurwoning heeft?

Woont u in een huurwoning? Dan hoort u meer van uw woningbouwcorporatie of verhuurder, als er plannen zijn voor uw flat, huis of woonblok. Eerst onderzoeken zij wat de mogelijkheden zijn om de woningen aardgasvrij te maken. Zij informeren u wanneer er aanpassingen gedaan worden aan uw woning. Zelf kunt u natuurlijk altijd energie besparen.

 

Wat als u een eigen woning heeft:

Hebt u een eigen huis of appartement en gebruikt u alleen gas om te koken? Dan kunt u op den duur uw gaskookplaat vervangen door een elektrische kookplaat. Als u gas gebruikt om te koken én uw huis en water te verwarmen, dan zijn er grotere aanpassingen nodig. Ieder huis is anders en vraagt om een andere oplossing.

Gratis energieadvies op maat
Wist u dat u een energieadvies op maat kunt aanvragen? Er komt een adviseur langs die u ook kan adviseren over aardgasvrij wonen. Meer informatie hierover vindt u op https://www.reimarkt-zoetermeer.nl/dienst/persoonlijk-advies/

Lees hier het Wijkbericht  van 13-04-2018.

 

Nieuws

Contact

Foto: Putter Creatieve Communicatie