Groot onderhoud woningen Vestia

Vestia wil graag dat alle huurders prettig wonen. Daarom investeren zij in hun woningen. Op dit moment bereidt Vestia onderhoudswerkzaamheden voor en onderzoekt de woningcorporatie hoe een aantal complexen gasloos gemaakt kan worden.

Er is gestart met de werkzaamheden voor de Van Aalstflat. De verwachting is dat er na de zomer 2021 wordt gestart met de werkzaamheden.

Voor de drie galerijflats in Palenstein (Cornelis Bos, Johan van Bourgondië, Cornelis Croesinck) worden de mogelijkheden onderzocht om aan te sluiten op een toekomstig warmtenet. Verder onderzoekt Vestia de mogelijkheden om de eengezinswoningen in Palenstein gasloos te maken. 

Informatie over deze projecten en meer vindt u op de website www.vestia.nl