Sloop Dirc en Goeswijn

Op 3 juni 2019 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de sloop van de 2 flats aan de Dirc van de Doortogelaan en Goeswijn van der Poellaan. Alle bewoners van deze flats hebben inmiddels een andere woning gevonden. Naar verwachting zijn de sloopwerkzaamheden eind januari 2020 afgerond.

Omwonenden zijn op 27 mei 2019 door middel van onderstaande brief op de hoogte gesteld van de start van de werkzaamheden.  

Definitief brief omwonenden sloop Doortogen van der Poel.pdf

Sociaal statuut en voorrangsregeling

Voor alle huurders van deze twee flats aan de Zoetermeerse Dirc van de Doortogelaan en Goeswijn van der Poellaan geldt het sociaal statuut .

Hierin staan de rechten en plichten van bewoners van de flats die in Palenstein gesloopt worden. Zo krijgen ze een verhuisvergoeding. Ook krijgen bewoners een urgentieverklaring. Daarmee krijgen ze voorrang op andere woningzoekenden voor sociale huurwoningen binnen de regio Haaglanden.