Sloop Dirc en Goeswijn

Om ruimte te maken voor nieuwbouw, gaat woningcorporatie Vidomes de twee flats aan de Dirc van de Doortogelaan en de Goeswijn van der Poellaan in Zoetermeer slopen. De bewoners van de flats zijn geïnformeerd. 

Vidomes sloopt de flats niet eerder dan 1 juni 2019

De bewoners van de flats aan de Dirc van de Doortogelaan en Goeswijn van der Poellaan hebben natuurlijk tijd nodig om een nieuwe woning te vinden, en zich voor te bereiden op hun verhuizing. Daarom heeft Vidomes de peildatum vastgesteld op 1 juni 2017. Vanaf deze datum hebben de bewoners van deze flats twee jaar de tijd om te verhuizen. Dat betekent dat de twee flats niet eerder dan 1 juni 2019 gesloopt worden. Meer informatie vindt u op de website van Vidomes.

 

Sociaal statuut en voorrangsregeling

Voor alle huurders van deze twee flats aan de Zoetermeerse Dirc van de Doortogelaan en Goeswijn van der Poellaan geldt het sociaal statuut .

Hierin staan de rechten en plichten van bewoners van de flats die in Palenstein gesloopt worden. Zo krijgen ze een verhuisvergoeding. Ook krijgen bewoners een urgentieverklaring. Daarmee krijgen ze voorrang op andere woningzoekenden voor sociale huurwoningen binnen de regio Haaglanden.