Stadskwartier Palenstein

Aan de Jan van Beierenlaan realiseert De Goede Woning een nieuw woon- en winkelcentrum: Stadskwartier Palenstein. Het project bestaat uit 46 vrije sector huurwoningen, 104 sociale huurwoningen (appartementen), twee supermarkten en een aantal kleinere winkels waaronder een kapper en een bakker.

Planning

De voorbereidingen zijn in volle gang. De flat is gesloopt en naar verwachting start in april 2019 de bouw. Als alles volgens planning verloopt, worden de woningen en winkels begin 2021 opgeleverd.

Verkeersmaatregelen

Begin januari 2019 is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het gebied. De kabels en leidingen en riolering worden aangelegd. Met name in de Jan van Beierenlaan is dit een flinke klus. Daarom is deze weg ook afgesloten.

Dit heeft impact op de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de wijk Palenstein en alle weggebruikers, bedrijven en winkeliers. Hiervoor is een omleidingsroute gemaakt en worden er ook aanvullende (parkeer)voorzieningen getroffen. Bij de keuze van de verkeersroutering is er vooral gekeken om bouwverkeer, langzaam verkeer en autoverkeer daar waar mogelijk te scheiden.

Het bouwrijp maken duurt van januari 2019 tot mei 2019, daarna start de bouw. Bewoners worden zo goed mogelijk van de aanpassingen per brief op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen.

20190205_Bewonersbrief verkeersmaatregelen

20181220 bewonersbrief bouwrijpmaken winkelcentrum Vlek EI.docx

20181218 Maatregelentekening-belijning.pdf

20181218 Maatregelentekening-bebordingsplan.pdf

 

Laatste nieuws

December 2018 -

Film sloop Jan van Beierenflat

Geïnteresseerd?

Meer informatie over het project vind je op www.stadskwartierpalenstein.nl