Tango Locatie

Het pompstation van Tango en de activiteiten van garagebedrijf Auto Ambacht zijn al geruime tijd verdwenen uit Palenstein. Wat overblijft is het karakteristieke pandje, sinds kort eigendom van de gemeente, aan de Ambachtsherenlaan.

Tijdelijke invulling 

Bij de start van de sloop van de Florens van Brederodeflat is omwonenden gevraagd mee te denken over een tijdelijke bestemming voor de Tango locatie. Ook heeft er een oproepje gestaan in de PalensteinKrant. De voorkeur van de meeste mensen gaat uit naar een leuke horeca-bestemming.

Momenteel wordt onderzocht of de wens van de bewoners op deze locatie kan worden gerealiseerd.