Sociaal Statuut

Het sociaal statuut Palenstein is belangrijk voor huurders die tijdens de vernieuwing van de wijk te maken krijgen met de sloop van hun woning. In het sociaal statuut zijn de rechten en plichten van de betrokken huurders vastgelegd. Er staan afspraken in over bijvoorbeeld verhuisvergoedingen en voorrangsregelingen. Lees hier het sociaal statuut .