Toetsingscommissie Palenstein

Huurders van een woning in een flat die gesloopt wordt en die een huurcontract hebben voor onbepaalde tijd kunnen bij de commissie terecht als zij vinden dat hun corporatie niet handelt overeenkomstig het sociaal statuut.

Wat doet de Toetsingscommissie Palenstein?

De Toetsingscommissie Palenstein ziet toe op de correcte naleving van het sociaal statuut Palenstein tijdens de wijkvernieuwing. De commissie neemt de klacht in behandeling en nodigt de klager en betreffende verhuurder uit voor een gesprek. De commissie doet ten slotte een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. De commissie bestaat uit drie leden

  • Frits Brouwers (onafhankelijk voorzitter)
  • Milly Smulders-Suermondt (op voordracht van de corporaties)
  • Menno Breijman (op voordracht van de huurdersbelangenvertegenwoordigers)

 

Klacht indienen

U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen. Stuur een e-mail naar tpc@dgw.nl of een brief naar Toetsingscommissie Palenstein, Postbus 11, 2700 AA Zoetermeer. U krijgt binnen vier dagen na ontvangt een ontvangstbevestiging. In de bevestiging staat wanneer uw klacht door de commissie in behandeling wordt genomen.