Gemeentelijk Informatie Punt

Bij het GIP kunt u terecht met uw vragen, wensen, klachten en ideeën over de wijk en de gemeente. Openingstijden op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. 

U kunt op diverse manieren contact met de gemeente opnemen. Kijk hier voor op: Contact opnemen | Gemeente Zoetermeer

 

Voor meldingen over openbare orde en veiligheid

Wie zijn uw wijkagenten?

  • Wijkagenten Palenstein: Eric Olsthoorn en Kim Minnee

Contact wijkagenten:  

Via telefoonnummer 0900-8844 of het contactformulier op www.politie.nl.

Spreekuur

Elke woensdag van 13.30 tot 14.00 uur, Rakkersveld 253

Voor meer informatie: wijkpostcentrum@zoetermeer.nl