Vernieuwing

In 2005 hebben de corporaties De Goede Woning, Stedelink (voorheen Vestia)en Vidomes samen met de gemeente Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de herstructurering van Palenstein. Daarin zijn afspraken gemaakt over de renovatie en sloop van een groot aantal sociale huurwoningen, welzijnsvoorzieningen en de nieuwbouw van een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen en nieuwe welzijnsvoorzieningen in de wijk.

De wijkvisie

In 2012 is de wijkvisie Palenstein vastgesteld waarin de afspraken van 2005 zijn bijgesteld. Een jaar later (2013) is het bestemmingsplan Palenstein onherroepelijk vastgesteld. Daarin zijn de plannen van de wijkvisie voor de herstructurering juridisch vastgelegd.

De vernieuwde wijkvisie beschrijft een gezinsvriendelijke, groene en levendige stadswijk, waarin rekening is gehouden met de wensen van bewoners. Hoog- en laagbouw wisselen elkaar af in een prettige wijk met een parkachtig karakter.

Vrijwel het hele openbare gebied wordt opnieuw ingericht, met veel groen en water, waaronder een nieuwe singel en een waterspeelplaats. Palenstein krijgt ook een betere aansluiting op de omliggende wijken (Oude Dorp, Stadshart, en Culturele As).

Om de wijkvisie te kunnen realiseren, zijn vijf galerijflats gesloopt. Daar is een gevarieerde nieuwbouw voor terug gekomen . In totaal worden zo´n ruim 700 nieuwe woningen gebouwd, 3.500 m2 aan winkels, en 2.000 m2 aan maatschappelijk onroerend goed.

Lees hier de wijkvisie.

Kijk voor meer informatie ook op de websites van de corporaties: De Goede WoningVidomes en Stedelink