De meest gestelde bewonersvragen

Hoeveel woningen worden er nog gesloopt en hoeveel komen er terug?

Vanaf medio 2016 worden er vijf galerij flats gesloopt. In totaal 730 sociale huurwoningen. Er komen in totaal 528 woningen terug waarvan 254 huur- en 274 koopwoningen.

Wanneer moeten huurders verhuizen?

De vernieuwing verloopt gefaseerd verlopen, buurt voor buurt. Wanneer het definitieve sloopbesluit voor een flat is vastgesteld, worden bewoners hierover persoonlijk geïnformeerd door hun woningcorporatie door middel van een officiële brief. In de brief staat dan ook de zogenaamde peildatum. Dat is de datum waarop het sociaal statuut voor de betreffende flat in werking gaat. In het sociaal statuut staan de rechten en de plichten van bewoners. Vanaf de peildatum hebben bewoners twee jaar de tijd om te verhuizen. Op deze manier is er ruim de tijd om een andere woning te vinden.

Bekijk het volledige Sociaal Statuut

 

Hoe lang duurt de sloop van een flat?

De sanering en sloop van een flat duurt gemiddeld bijna een jaar.

Zit er asbest in de flats en is dit gevaarlijk voor de omwonenden?

Ja, er zit asbest in de flats. Voor het verwijderen van de asbest worden professionele bedrijven ingeschakeld die volgens een door de gemeente goedgekeurd protocol moeten werken. Hierdoor is er geen gevaar voor de omwonenden.

Kunnen de sloopwerkzaamheden schade veroorzaken aan de bestaande woningen?

De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde sloopbedrijven. Hiermee is het risico tot een minimum beperkt. Voor de aanvang van de sloop worden de woningen in de nabije omgeving van de sloop geïnspecteerd. Hierdoor is het mogelijk om vast te stellen of er onverhoopt toch schade is ontstaan aan de woningen. Voor het regelen van eventuele schade zal een apart protocol opgesteld worden.

Welke overlast geeft de sloop van de flats voor de bewoners in de omgeving?

Bewoners moeten rekening houden met de volgende overlast:

De omgeving van de sloopflat zal afgezet worden. Dit betekent dat bestaande routes in de wijk niet meer gebruikt kunnen worden. Zo mogelijk zullen er alternatieve routes aangegeven worden. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden met de omgeving.

Het slopen zal uiteraard geluidsoverlast opleveren. Hiervoor zijn door de gemeente grenswaarden opgesteld. De aannemer moet aantoonbaar binnen deze grenswaarden blijven anders wordt het werk stilgelegd. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met de aannemer over de werktijden waarbinnen gesloopt mag worden.

Slopen levert ook stof op. Hiervoor moet de aannemer maatregelen nemen om de overlast voor de omgeving binnen aanvaardbare normen te houden. Dit kan bijvoorbeeld door te sproeien of het plaatsen afschermingshekken.

Waar kan ik klachten indienen over de overlast van de sloop?

Als u klachten heeft over de overlast van de sloop in de wijk kunt u dat melden bij de woningcorporatie die eigenaar is van de flat.

Wanneer is de herstructurering van de wijk klaar?

Als alles voorspoedig verloopt kan de herstructurering in 2022 afgerond worden. Maar dan moet wel alles meezitten.

 

Staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan op www.vidomes.nl of www.dgw.nl.