De meest gestelde bewonersvragen

Vragen over de bouwprojecten, de leefbaarheid, bereikbaarheid of de openbare ruimte? Lees er hier meer over.

Rubrieken:

Bouwprojecten

Wanneer is de herstructurering van de wijk klaar?

Als alles voorspoedig verloopt zal de herstructurering in eind 2024 afgerond worden.

Ik wil meer weten over de nieuwbouw op de locatie Diederik van Teilingen

Informatie over de bouw op de locatie Diederik van Teilingen vindt u onder Projecten in Uitvoering van deze website. En op de site van De Goede Woning.

Ik wil meer weten over de nieuwbouw op de locatie Dirc van Doortogelaan en Goeswijn van der Poel

Informatie over de bouw op de Dirc van Doortogelaan en Goeswijn van der Poel vindt u onder Projecten in Uitvoering van deze website.

En op de site van Vidomes.

Hoeveel woningen zijn er gesloopt en hoeveel komen er terug?

De sloop van de vijf galerij flats is afgerond. In totaal ruim 1000 sociale huurwoningen . Er komen in totaal 657 woningen terug.

Leefbaarheid

Kunnen de bouwwerkzaamheden schade veroorzaken aan de bestaande woningen?

Het grootste risico hiervoor bestaat in de fase waarin de funderingspalen geheid worden. Er wordt bij het bepalen van het heisysteem rekening gehouden met de afstand tot de omliggende bebouwing, maar ook of het om appartementen of woningen gaat. De leeftijd van de woningen wordt ook meegenomen in deze bepaling. Vaak worden er tijdens het heien trilling-metingen uitgevoerd.

Welke overlast geeft de bouw van de flats en woningen voor de bewoners in de omgeving?

De omgeving van het bouwterrein wordt afgezet. Dit betekent dat bestaande routes in de wijk niet meer gebruikt kunnen worden. Zo mogelijk worden alternatieve routes aangegeven. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden met de omgeving.

Het bouwen geeft geluid. Hiervoor zijn door de gemeente grenswaarden opgesteld. De aannemer moet aantoonbaar binnen deze grenswaarden blijven anders wordt het werk stilgelegd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de aannemer over de werktijden.

Waar kan ik klachten indienen over de overlast van de bouw?

Als u klachten heeft over de overlast van de bouw in de wijk kunt u dat melden bij de woningcorporaties. Contactgegevens vindt u op de Contactpagina.

Waar kan ik klachten indienen over de overlast met betrekking tot de herinrichting van het openbaar gebied in de wijk?

Als u klachten heeft over de overlast met betrekking tot de herinrichting van het openbaar gebied (zoals het plein of de singel) in de wijk dan kunt u dat melden bij de gemeente. Contactgegevens vindt u op de Contactpagina.

Het onderhoud van het groen is niet in orde.

Voor vragen over het onderhoud aan het groen kunt u een melding maken via de website van de Gemeente Zoetermeer via het formulier. Of via de MijnGemeente app.

Meer informatie over iets melden wat niet schoon, heel of veilig is in de buitenruimte vindt u op de website van de gemeente.

Kopen, Huren

Ik wil graag een huis huren in Palenstein.

De bestaande en nieuwe huurwoningen van de corporaties worden te huur aangeboden via Woonnet Haaglanden. Om te kunnen reageren, heeft u een inschrijfnummer nodig. Deze vraagt u ook aan op Woonnet Haaglanden. Zes maanden voor de oplevering komt er informatie beschikbaar over de woningen.

Ik wil graag een huis kopen in Palenstein

Onder Projecten in uitvoering staan alle nieuwbouwprojecten (huur en koop) aangegeven die in de komende jaren in Palenstein worden gerealiseerd. Per project worden contactgegevens aangegeven.

Bereikbaarheid

Waar is er een wegomlegging? Hoe bereik ik de winkels?

Op de pagina Bereikbaar Palenstein vindt u de meest recente informatie over de bereikbaarheid van de wijk.

Gasloos / Warmte Koude pomp

Krijgen alle nieuwe woningen nog een gasaansluiting

Nee, alle nieuwe woningen zijn niet meer aangesloten op aardgas.

Wordt mijn huurwoning aardgasvrij?

Woont u in een huurwoning? Dan hoort u meer van uw woningbouwcorporatie of verhuurder, als er plannen zijn voor uw flat, huis of woonblok. Eerst onderzoeken zij wat de mogelijkheden zijn om de woningen aardgasvrij te maken. Zij informeren u wanneer er aanpassingen gedaan worden aan uw woning. Zelf kunt u natuurlijk altijd energie besparen.

Kan mijn koopwoning aardgasvrij worden?

Hebt u een eigen huis of appartement en gebruikt u alleen gas om te koken? Dan kunt u op den duur uw gaskookplaat vervangen door een elektrische kookplaat. Als u gas gebruikt om te koken én uw huis en water te verwarmen, dan zijn er grotere aanpassingen nodig. Ieder huis is anders en vraagt om een andere oplossing.

Hoe kan ik mijn huur- of koopwoning verduurzamen?

Advies op maat: Mijn woningplan
Wist u dat u op de site van het Energieloket zelf een plan op maat kunt maken voor uw woning? Via ‘Mijn Woningplan’ vult u zelf in hoe u woont en wat u wilt verbeteren. U ontvangt dan uw eigen woningplan.Op de site vindt u allerlei informatie over verduurzaming en wat u zelf kunt doen voor een energiezuinig, comfortabel en straks aardgasvrije woning.
Ga naar www.energieloketzoetermeer.nl en/of mail uw vragen naar warmtevisie@energieloketzoetermeer.nl

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Warmtenetten
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van de warmtebron in de buurt kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloer- en/of wandverwarming of radiatoren. Lees meer: https://www.hieropgewekt.nl/een-warmtenet

Elektrische oplossingen 
Je kunt je huis ook met elektrische apparaten verwarmen. Je gebruikt dan bijna in alle gevallen een warmtepomp. Die verwarmt je huis als een soort ‘omgekeerde koelkast’. In huis heb je dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming. Lees meer: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/all-electric

Groen gas 
Biogas is een gas dat geproduceerd wordt door vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, alleen is de herkomst van biogas duurzaam. Lees meer: https://www.hieropgewekt.nl/duurzaam-gas

Welke alternatieven voor aardgas we in Zoetermeer gaan gebruiken is niet van tevoren te zeggen. Zeker is dat er niet één oplossing is voor de hele stad. Wat het beste alternatief is, verschilt per gebied.

Overig

Staat jouw vraag er niet bij?