6,6 miljoen euro voor aardgasvrij Palenstein

De gemeente Zoetermeer heeft een decentralisatie-uitkering toegekend gekregen als bijdrage in het aardgasvrij maken van een woonwijk. Het gaat om ruim € 6,6 miljoen in het kader van de regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met deze bijdrage wordt een alternatief voor aardgas voor de hoogbouw in Palenstein mogelijk gemaakt.
 
Wethouder Robin Paalvast (Energietransitie) is blij met deze subsidie. Ook de woningcorporaties zijn uiteraard blij. .
 
Inzet verkregen ondersteuning Rijk
Met de toekenning van de decentralisatie-uitkering wordt het plan verder uitgewerkt om 1.117 hoogbouwwoningen van corporaties uit Zoetermeer, een VvE en de gemeentelijke gebouwen op een lokaal collectief WKO-warmtenet (warmte-koude opslag) aan te sluiten. Door ondersteuning van het Rijk kan dit WKO-warmtenet direct vanaf de start 100% aardgasvrij worden gerealiseerd.
 
Aardgasvrij maken bij groot onderhoud
Als oudste nieuwbouwwijk van de stad Zoetermeer zijn er in Palenstein, vanwege de herstructurering, veel plannen voor nieuwbouw en groot onderhoud. Dat biedt mogelijkheden om woningen op een natuurlijk moment aardgasvrij te maken.
Woningcorporaties nemen dit mee in hun groot onderhoudsplan.
 
Green Deal Aardgasvrij Palenstein
Het plan van aanpak en de aanvraag voor een financiële bijdrage zijn resultaten van het in 2016 vastgestelde programma Duurzaam en Groen Zoetermeer en de in maart 2017 ondertekende Green Deal. De gemeente, netbeheerder Stedin en de woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes werken samen in deze Green Deal om een aardgasvrij Palenstein uiterlijk in 2040 te realiseren.
Nieuwsoverzicht
Photo for 6,6 miljoen euro voor aardgasvrij Palenstein