Inzien Bestemmingsplan 2e Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.

 

De bouwplannen voor de deelgebieden C en G passen in het bestemmingsplan qua woningaantal, volume en hoogte. Het woningaantal voor deelgebied D past niet in het bestemmingsplan. Hiervoor is het nodig om het bestemmingsplan aan te passen om nieuw te ontwikkelen woningbouw in het deelgebied D van Palenstein (het huidige winkelcentrum Croesinckplein) te realiseren.

 

Ter inzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 14 augustus 2020 gedurende een periode van 6 weken (tot en met 24 september) ter inzage bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Wilt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien dan dient u eerst een afspraak te maken door een digitaal afspraakformulier in te vullen via de website van de gemeente Zoetermeer: www.zoetermeer.nl/afspraakmaken.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkplannen.nl. Onder identificatienummer NL.IMRO.0637.BP0102-0001.

 

Schriftelijke reacties met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Voor het kenbaar maken van mondelinge reacties kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 079.

Nieuwsoverzicht