Bewonersavond Bouwplan Tuyn van Palensteyn

Op 20 april vond de online bewonersavond plaats over het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat. Dit is nodig voor het nieuwbouwproject “Tuyn van Palensteyn”. Tijdens de avond merkten we dat er veel behoefte was om in gesprek te treden. We hebben ons best gedaan om daar via chatfuncties, ‘handjes’ en fotopresentaties gehoor aan te geven. Echter digitaal blijft dat lastig. Bij ons blijft het gevoel hangen daarin onvoldoende geslaagd te zijn. Helaas blijft een fysieke bijeenkomst met veel mensen onmogelijk vanwege de huidige coronamaatregelen.

Gezien de vele reacties, vragen en zorgen gaan we onderzoeken of er naast de getoonde varianten, andere manieren en/of maatregelen zijn om uw zorgen weg te nemen. We willen daarom opnieuw met u in gesprek en zoeken naar een passende vorm in deze coronatijd, bijvoorbeeld in de vorm van een wandeling door de wijk. Wellicht heeft u daar ook ideeën over. Suggesties zijn welkom! U kunt een e-mail sturen naar palenstein@zoetermeer.nl.

Reageren
De presentatie van het bouwplan, de verkeersontsluiting en de verschillende varianten vindt u samen met een korte terugkoppeling van de bewonersavond op doemee.zoetermeer.nl en op de website van Palenstein Palensteinzoetermeer.nl. U kunt nog tot en met dinsdag 4 mei reageren op de plannen via Doemee.zoetermeer.nl. Na 4 mei bundelen we alle vragen en reacties en voorzien deze van een antwoord. Voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt, komt er een nieuw moment om u hier verder over te informeren.

Presentatie bewonersavond Tuyn van Palensteyn 20 april 2021

Presentatie VORM Bouwplan Tuyn van Palensteyn 20 april 2021

Variant A       Variant B

 

Nieuwsoverzicht
Photo for Bewonersavond Bouwplan Tuyn van Palensteyn