Bewonersbijeenkomst inrichting singel

Op maandagavond 13 januari is door de gemeente een bewonersbijeenkomst georganiseerd in de Tango garage. Ruim 70 omwonenden luisterden naar de plannen van stadsecoloog Hendrik Baas en projectleider Arthur Verhaar over de inrichting van de singel.

Langs de singel wordt een bijenidylle ingericht met bijvriendelijke beplanting. Hendrik Baas vertelde welke bloemen, struiken, planten en bomen hiervoor geschikt zijn. De aanwezigen hadden wel wat ideeën voor de beplanting. Hun ideeën worden meegenomen en verder uitgewerkt in een nieuw voorstel. Omwonenden worden hierover verder schriftelijk geïnformeerd. Daarnaast wordt voor geïnteresseerden, in samenwerking met Piëzo, een workshop georganiseerd over de aanleg en het beheer van een bijenidylle.

 

Nieuwsoverzicht