Bouw brug en kademuur ter hoogte van Ambachtsherenpad en de voormalige Diederik van Teilingenlaan

In de week van maandag 15 februari start de aannemer met de bouw van een brug over de singel en de aanleg van de kademuur ter hoogte van het Ambachtsherenpad en de voormalige Diederik van Teilingenlaan.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanleggen van de fundering en graafwerkzaamheden in de singel. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 12 maart.

Daarna zal er gewerkt worden aan het plaatsen en metselen van de damwanden, het maken van de brug en het definitief graven van de singel. Dit werk zal doorlopen tot eind mei. Weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen het werk verstoren. Dit kan leiden tot verschuivingen in de planning.

Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden kunnen zorgen voor enig geluidsoverlast. We doen er alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken. De bedrijven en winkels blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor voetgangers, fietsers en mindervaliden.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens het werk te waarborgen; toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Voor wat betreft de veiligheid op het werk- /bouwterrein heeft de gemeente met de aannemers afgesproken dat de hekken zo lang als mogelijk is, blijven staan. We vragen dan ook uw medewerking bij het opvolgen van de aanwijzingen.

Corona
De gemeente houdt met haar werkzaamheden rekening met de richtlijnen van het RIVM. Mogelijk kunnen hierdoor vertragingen ontstaan.

Informatie
Heeft u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van Palenstein mevrouw P. Ammerlaan, bereikbaar op telefoonnummer 14 079 of stuur een mail naar ProjectenPMV@zoetermeer.nl

Omwonenden zijn door middel van onderstaande brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. 

20210210 Werkzaamheden brug en kademuur

Nieuwsoverzicht
Photo for Bouw brug en kademuur ter hoogte van Ambachtsherenpad en de voormalige Diederik van Teilingenlaan