Bouwrijp maken deelgebied G bouwplan De Tuyn van Palensteyn en Deelgebied C bouwplan De Singelbuurt

Wat gaat er gebeuren?
Sinds september vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Aannemer Van Wijk voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van oude wegfunderingen, het graven van rioolsleuven, het graven en dempen van de singels en het aanbrengen van zand op verschillende plekken.

Vanaf 15 november start de aannemer met het aanleggen van de riolering. Een pomp wordt geplaatst om het grondwater weg te pompen. De pomp draait 24 uur per dag en is geluidsarm. De route van het bouwverkeer is via een tijdelijke bouwweg naar de Du Meelaan. Ook de grond wordt via deze bouwweg afgevoerd.

In de directe omgeving van het projectgebied heeft, ter voorbereiding op de werkzaamheden, TB Expertise in opdracht van de gemeente bouwkundige binnen- en buitenopname van de woningen laten uitvoeren. Ook zijn er trillingsmeters geplaatst en wordt het grondwaterpeil in de omgeving gemonitord.

Wat betekent dit voor u?
We kunnen helaas niet voorkomen dat de werkzaamheden enige geluids- en trillingenoverlast veroorzaken. We proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van deelgebied G duren tot begin februari 2022. Voor deelgebied C duren de werkzaamheden voor het bouwrijp maken tot eind februari 2022. Daarna starten de nutsbedrijven met de werkzaamheden voor de aanleg van water en elektra en start de bouw van de woningen (uitgevoerd door een andere aannemer). Weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen het werk verstoren. Dit kan mogelijk leiden tot verschuivingen in de planning.

Koffie in de keet
Uw vragen, opmerkingen en zorgen kunt u altijd uiten via de email. Daarnaast bent u op onderstaande data en tijdstippen welkom in de bouwkeet aan de Cornelis Boslaan voor een kopje koffie of thee. De eerste inloop is op dinsdag 16 november tussen 16.00 en 17.30 uur. Technisch manager, projectmanager, projectontwikkelaar Vorm (voor deelgebied G) en aannemer Van Wijk zijn hierbij aanwezig.

Op onderstaande data is de omgevingsmanager aanwezig in de bouwkeet. U kunt binnenlopen voor vragen op:

  • Dinsdag 23 november 8.00 tot 9.30 uur
  • Dinsdag 30 november 8.00 tot 9.30 uur
  • Dinsdag 14 december 8.00 tot 9.30 uur
  • Dinsdag 21 december 8.00 tot 9.30 uur

Heeft u vragen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de uitvoering? Kom dan langs op een van de bovengenoemde inloopmogelijkheden in de bouwkeet of neem contact op met de omgevingsmanager P. Ammerlaan bereiken op telefoonnummer 14 079. Voor overige vragen kunt u mailen naar het projectteam Palenstein via palenstein@zoetermeer.nl.

Voor verdere actuele informatie verwijzen wij u naar de website palensteinzoetermeer.nl

De omwonenden zijn geïnformeerd dmv bijgaande brief.

Bouwrijpmaken - werkzaamheden deelgebied C en G

 

 

Nieuwsoverzicht
Photo for Bouwrijp maken deelgebied G bouwplan De Tuyn van Palensteyn en Deelgebied C bouwplan De Singelbuurt