Croesinckplein verkeersmaatregelen

De gemeente heeft samen met de bouwers maatregelen getroffen om het Croesinckplein beter bereikbaar te maken tijdens de bouwwerkzaamheden. Door de sloop van het oude winkelcentrum en de start van de bouw op de omliggende braakliggende terreinen is het voor fietsers en voetgangers moeilijk om veilig bij het pand van Welkom II te komen.

Bereikbaarheid Croesinckplein – voor fietsers en voetgangers

Update 8 september 2022

Tijdelijke parkeerplaatsen
In oktober dempt de gemeente de singel langs de Du Meelaan. Op deze plek komen tijdelijke parkeerplaatsen om het verwijderen van parkeerplaatsen op het Croesinckplein deels op te kunnen vangen.

Update 13 juni 

De afgelopen dagen is de route voor fietsers en wandelaars naar het Croesinckplein toegankelijk en veilig gemaakt.

Langs de bouwweg tussen de Du Meelaan en het Croesinckplein ligt een fietspad/voetpad. Dit is een afgescheiden weg voor fietsers en wandelaars. 

Daarnaast is er een fietspad/wandelpad langs de Du Meelaan. Vanaf Zoetermeer Centrum kan men de Du Meelaan oversteken bij het zebrapad bij station Palenstein. Men kan nu op een veilige manier omlopen en fietsen naar het Croesinckplein. Ook zijn er borden geplaatst die de juiste route wijzen

De doorgang van het Croesinckplein naar het het Rakkersveld is blijvend dicht in verband met het puin en de werkzaamheden die er plaats vinden. Er is gekeken naar het creëren van een doorgang aan de zijde van de VvE. Maar daar liggen veel kabels en leidingen die niet op de klic melding staan, waardoor een deel van de fundering er niet uit kan. Er is voorlopig geen mogelijkheid voor een andere doorgang.

Nieuwsoverzicht
Photo for Croesinckplein verkeersmaatregelen