Herinrichting Singel en Van Duvenvoordepad

Het inzaaien en planten langs de Singel en het Van Duvenvoordepad gaat komende weken beginnen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de Kerst. In het voorjaar zullen dan de eerste bloemen zichtbaar zijn. Overigens duurt het nog wel een paar jaar voordat het gebied in volle pracht bloeit.

Slootkant
De aannemer heeft de slootkant gemaaid en de plantenvakken bemest en gespit. Er komt een kruidenberm, waarin diverse planten worden aangeplant. Denk hierbij aan heesters, rozen en vlinderstruiken. Langs de oever zult u in het voorjaar oeverplanten zien groeien als de: Kattenstaart, Moerasspirea, gele lis en dotterbloem. De slootkant langs het Beatrijspad wordt ingezaaid met een kruidenmengsel. Dit mengsel bestaat uit inheemse fraai bloeiende soorten welke goed zijn voor de biodiversiteit in het gebied. Ook zal de aannemer in het najaar bloembollen planten langs de singel.

Bomen
In het voorjaar zijn er al een aantal bomen geplant. Langs het Van Duvenvoordepad komen ook bomen. De bomen staan nu nog bij de kwekerij. Ze worden eind november, begin december gerooid en verplaatst naar Palenstein. Het gaat om berken, amberbomen, sierappels, lindes, één eik en één honingboom.

Berm
De berm langs het Van Duvenvoordepad wordt ingezaaid met een kruidenmengsel. Ook komen er heesters, dwergmispel, blokhagen en veldesdoorn.

Gazon
Op de kop van de Voorhamstraat en Asselierspad komt een grasgazon. Het inzaaien kan pas in april volgend jaar plaats vinden.

Waarom nu zaaien?
Het inzaaien gebeurt dit najaar omdat sommige zaden eerst kou moeten krijgen voordat ze kunnen ontkiemen. In het voorjaar zullen de zaden ontkiemen en zullen de bloemen zichtbaar worden. Het heeft nog wel een aantal jaren nodig, voordat de berm eruit ziet, zoals is bedoeld.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden of hoe u bijvoorbeeld de biodiversiteit in uw omgeving kunt stimuleren. Stel u vraag dan via: palenstein@zoetermeer.nl

Nieuwsoverzicht
Photo for Herinrichting Singel en Van Duvenvoordepad