Is het groen langs de singel onkruid of zijn het de bloemenmengsels?

Verleden jaar zijn langs de randen van de Singel twee bloemenmengsels ingezaaid. Langs de oever een oevermengsel en op het land is een bermbloemenmengsel ingezaaid. Dit heeft zeker het eerste jaar tijd nodig om te kiemen en uit te groeien tot bloemrijke planten. Wat nu langs de oevers bloeit is geen onkruid maar zijn wilde bloemen, die van oudsher in het gebied groeien.

Volgend jaar zullen er zeker planten van het bloemenmengsel in bloei staan. Dit heeft tijd nodig om te kunnen ontwikkelen. De meeste ingezaaide planten komen bij het tweede jaar in bloei. Dus op dit moment ziet de strook er nog ruig uit. De komende jaren zal dit beeld veranderen ook als we dan het maaischema toepassen op het bloemenmengsel. De beplantingsvakken met struiken worden binnenkort geschoffeld en de heg gaat binnenkort worden geknipt.

Het is een bewust gekozen natuurlijke aanplant die een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit en onderdeel uitmaakt van een bijen- en vlinderidylle.

Nieuwsoverzicht
Photo for Is het groen langs de singel onkruid of zijn het de bloemenmengsels?