Nieuwbouw Van Aalstpark: bewonersavond en reactie via Doemee

Woningcorporatie De Goede Woning wil een nieuw appartementengebouw bouwen in het Van Aalstpark. Voordat de gemeente beslist of het gebouw er kan komen, wil de gemeente van u weten wat u van het plan vindt.

Wat vindt de buurt?
Voordat de gemeente beslist of het gebouw er wel of niet kan komen, wil zij eerst met bewoners, omwonenden en geïnteresseerden spreken. De gemeente wil weten wat zij van een nieuw gebouw in het Van Aalstpark vinden en wil graag weten wat hun wensen en ideeën zijn. Het plan van De Goede Woning is nog niet helemaal uitgewerkt en bestaat alleen uit de mogelijke vormen en hoogten van het gebouw.

Meer informatie over het project en over de informatieavond vindt u op Nieuwbouw Van Aalstpark

Informatiebijeenkomst
De gemeente en De Goede Woning organiseerden samen een informatiebijeenkomst op dinsdag 21 februari 2023 in het CKC aan de Leidsewallen 80 in Zoetermeer. Tijdens deze  bijeenkomst hebben bewoners, omwonenden en geïnteresseerden kunnen reageren op het plan om te bouwen in het Van Aalstpark. 

Denk mee via doemee.zoetermeer.nl
Van woensdag 22 februari tot woensdag 8 maart 2023 kon men via de website  doemee.zoetermeer.nl.wensen en ideeën sturen.

Eindverslag participatie
De gemeente bundelt de reacties die zijn binnengekomen via deze website, via de e-mail en die zijn opgeschreven tijdens de bijeenkomst op 21 februari. De gemeente beantwoordt de reacties in een eindverslag. Het college van burgemeester en wethouders stelt het eindverslag vast. Het eindverslag maakt onderdeel uit van het onderzoek of het mogelijk is om een nieuw appartementen gebouw te bouwen in het Van Aalstpark.  Zodra het eindverslag is vastgesteld, plaatst de gemeente het verslag op deze website. Als u heeft deelgenomen aan de participatie, krijgt u het verslag per e-mail toegestuurd.

 

Nieuwsoverzicht
Photo for Nieuwbouw Van Aalstpark: bewonersavond en reactie via Doemee