Nota Zienswijzen bestemmingsplanprocedure - update

Om het aantal woningen van de drie nieuwbouwplannen van Vidomes en De Goede Woning (bouwvlekken C, D en G) in te kunnen passen, wordt het bestemmingsplan 2e Partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o aangepast. De procedure hiervoor is inmiddels een nieuwe fase ingegaan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 13 juli de Nota Zienswijzen vastgesteld. In de nota geeft de gemeente antwoord op de zienswijzen die zijn ingediend het op ontwerpbestemmingsplan, dat ter inzage lag van 19 maart tot en met 29 april. U vindt de nota onderaan deze pagina.

Hoorzitting Raadscommissie Stad

De Nota Zienswijzen en het bestemmingsplan worden voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voordat het plan door de gemeenteraad wordt behandeld, vindt er een hoorzitting plaats. Tijdens deze hoorzitting kunnen bewoners hun ingediende zienswijze mondeling aan de leden van de raadscommissie Stad toelichten. De indieners van de zienswijzen worden daarover apart geïnformeerd. Naar verwachting vindt de hoorzitting en de behandeling van het bestemmingsplan na het zomerreces plaats (medio september 2021).

Nota zienswijzen BP 2e herziening Palenstein Croesinckplein

Nieuwsoverzicht