Omgevingsvergunningen Tuyn van Palensteyn

Op 14 en 15 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders twee omgevingsvergunningen verleend voor het bouwplan Tuyn van Palensteyn (deelgebied G) . Het betreft vergunningen voor de bouw van 119 huur- en koopwoningen op het terrein van de voormalige Diederik van Teilingenflat. De besluiten zijn op 19 en 20 oktober 2021 gepubliceerd in het gemeenteblad en op overheid.nl. Degenen die het niet eens zijn met de besluiten, kunnen binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Traject inrichting Sandrinapad en omgeving
De afgifte van de omgevingsvergunningen is een op zich zelf staande procedure en gaat over het bouwplan.

Voor de ontsluiting van de nieuwe woningen worden op dit moment gesprekken gevoerd met de bewoners van het Sandrinapad en de omgeving. Deze gesprekken gaan over het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat, de aansluiting op de bestaande wegen, het groen en de verkeersveiligheid in de omgeving. Het 1e gesprek daarover heeft op dinsdag 5 oktober plaatsgevonden. Op 26 oktober komt de groep bewoners en deskundigen opnieuw bij elkaar.

Nieuwsoverzicht
Photo for Omgevingsvergunningen Tuyn van Palensteyn