Onderzoek trillingen en geluid Sandrinapad

Eind 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen voor de bestaande woningen aan het Sandrinapad door trillingen en geluid van de nieuw aan te leggen woonstraat. Deze onderzoeken waren een toezegging in het eindverslag samenspraak en in het gesprek van 23 september 2020 met bewonersvertegenwoordigers van het Sandrinapad en Van Lodensteinstraat en Bootsmastraat en Van Lierepad.

Afgelopen februari is er via een videocall een toelichtend gesprek geweest met de bewonersvertegenwoordigers over de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn met de bewoners gedeeld en nader toegelicht en er zijn vragen beantwoord.

Projectontwikkelaar en bouwer VORM en Woningcorporatie De Goede Woning hebben op 12 maart 2021 de koop- en realisatieovereenkomst getekend van het duurzame nieuwbouwproject Tuyn van Palensteyn met 119 woningen. De woningen worden gebouwd in Palenstein, op de plek waar eerder de Diederik van Teilingenflat stond. Naar verwachting start de bouw eind dit jaar en worden de woningen in de eerste helft van 2023 opgeleverd.

Medio april zal de gemeente een informatie bijeenkomst organiseren met meer uitleg over de inrichting van de nieuwe woonstraat en bouwplannen.

Nieuwsoverzicht
Photo for Onderzoek trillingen en geluid Sandrinapad