Participatieverslag verkeersituatie Sandrinapad - Update

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 13 juli het eindverslag participatie verkeersituatie Sandrinapad vastgesteld. In het eindverslag geeft de gemeente antwoord op de ingediende vragen en reacties van bewoners naar aanleiding van de bewonersavond op 20 april en de vragen via doemee.zoetermeer.nl over het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat.

Omvormen Sandrinapad

De gemeente neemt de bezwaren van bewoners serieus en stapt af van de zogenaamde ‘rondrijd’-variant. De woonstraat Sandrinapad wordt omgevormd tot een ‘enkelvoudige verkeersontsluiting’ die alleen verbonden wordt met de Van Lodensteinstraat. Hierdoor is rondrijden niet meer mogelijk. De gemeente ziet af van een weg langs het Van Duvenvoordepad. Zo rijdt er dus geen autoverkeer langs het speelveld en kunnen kinderen daar veilig spelen en voetballen. Deze ‘enkelvoudige verkeersontsluiting’ past binnen het huidige bestemmingsplan. Het is dus ook niet meer nodig om het geconstateerde foutje in het bestemmingsplan te corrigeren.

Aanpak verkeersknelpunten in de buurt

Het college heeft in reactie op de zorgen van bewoners over de verkeersveiligheid een aanvullend onafhankelijk onderzoek laten doen. Het onderzoek bevestigt voor een deel de zorgen van bewoners dat er een aantal verkeerskundige knelpunten is in de bestaande straten, waaronder de Van Lodensteinstraat en Bootsmastraat, kruispunt Van Lodensteinstraat/Voorhamstraat en kruispunt Bootsmastraat/Van Lodensteinstraat. Zie ook de tekening onderaan deze pagina.

Toelichting in uw buurt

Op dinsdag 20 juli 2021 heeft een aantal medewerkers van het gemeentelijk projectteam op locatie een toelichting gegeven op het college besluit en was er gelegenheid om vragen te stellen.

Er is o.a. toegezegd om een aantal documenten toe te voegen op de website. Dat zijn een aangepaste inrichtingstekening van de nieuwe woonstraat. Er ontbrak een te handhaven boom op hoek van de Van Lodensteinstraat en de Voorhamstraat. Die boom blijft gehandhaafd en staat op de gecorrigeerde tekening.

Daarnaast zijn het verkeerskundig onderzoek en de nota zienswijzen toegevoegd. Beide documenten maken onderdeel uit van de partiele herziening van het bestemmingsplan en staan in het bijlagenboek wat is aangeboden aan de gemeenteraad. Voor meer informatie iBabs Online 

Nieuwsoverzicht