Start bouwrijp maken deelgebied Tuyn van Palensteyn

Begin september is gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor de woningbouwplannen in deelgebied G (“De Tuyn van Palensteyn”).

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd door aannemer Van Wijk. In de eerste fase vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het verwijderen van oude wegfunderingen, het graven van rioolsleuven, het graven van de singels en het aanbrengen van zand op verschillende plekken.

De route van het bouwverkeer is via een tijdelijke bouwweg naar de Du Meelaan. Ook de grond wordt via deze bouwweg afgevoerd. Aannemer Van Wijk voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden duren van begin september 2021 tot en met het eerste kwartaal 2022. Weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen het werk verstoren. Dit kan mogelijk leiden tot verschuivingen in de planning. We kunnen helaas niet voorkomen dat de werkzaamheden enige (geluids-) overlast veroorzaken. We proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. De gemeente heeft afgesproken een nulmeting in uw omgeving te laten doen. Een onafhankelijk bedrijf gaat deze meting zo snel mogelijk uitvoeren.

Omwonenden zijn door middel van onderstaande brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

20210916 Start voorbereidende werkzaamheden Tuyn van Palensteyn

Nieuwsoverzicht