Singelbuurt bouwwerkzaamheden en contact informatie - update

Update 12 februari 2024

Schade aan het openbaar gebied

Recentelijk is er geconstateerd dat er schade is ontstaan aan het pas aangelegde openbaar gebied, en dat het trottoir en de plantvakken soms gebruikt worden als parkeerplaatsen.

De bewoners in de omgeving Singelbuurt zijn middels een bewonersbrief op de hoogte gesteld over deze schade. Ook vraagt de gemeente via deze bewonersbrief om schade aan het openbaargebied te melden, de bermen schoon te houden en te parkeren op de aangewezen parkeerplekken.

Lees de volledige bewonersbrief hieronder:

Bewonersbrief schade openbaar gebied Singelbuurt

Update 12 december 2023

Bouwactiviteiten woningen
De eerste woningen in de laagbouw zijn aan de kopers opgeleverd. De laatste 2 blokken zullen in het 1e kwartaal van 2024 worden opgeleverd.

Bij de woningblokken van type Singel Pracht zijn de eerste woningen opgeleverd.

Bij de woningblokken van type Singel Zicht zijn alle gipsblokken binnenwanden geplaatst en druk doende met het aanbrengen van het tegelwerk in de badkamers en het spuitwerk van de plafonds. Het metselwerk is gereed.

Bij de houten woningen zijn de dakpannen gelegd en zijn de uitbouwen voorzien van dakbedekking. Binnen in de woning zijn de voorzetwanden geplaatst en is op de begane grondvloer de zandcementvloer gesmeerd. Ook hier zijn we gestart met het aanbrengen van het tegelwerk en sanitair in de badkamers en zijn inmiddels de binnendeurkozijnen geleverd en aangebracht. Aan de buitenzijde van de woningen zijn de gevels bekleed met houten geveldelen.

Bouwactiviteiten appartementen

Bij het appartementengebouw zijn de steigers verwijderd. De nutsaansluitingen worden momenteel aangelegd. e verweachting is dat de 1e appartemen in februari of maart in gebruik kunnen worden genomen.

 

Update 20 juni

Bouwactiviteiten woningen
Bij woningblokken van type Singel Pracht liggen inmiddels alle dakpannen op het dak. Binnen in de woningen zijn de installateurs nog bezig met het aanbrengen van de installaties. Inmiddels zijn de zandcementvloeren aangebracht op de begane grond en verdiepingen. De metselaar is bezig met het metselen van de buitengevels, hierbij maken ze gebruik van hefsteigers. In de komende periode worden ook de badkamers en toiletten voorzien van het sanitair en het wandtegelwerk.

Bij de woningblokken van type Singel Zicht zijn inmiddels alle prefab beton casco's gereed en zijn de trappen geplaatst. Ook worden de daken voorzien van dakbedekking. Binnen in de woning worden de installaties aangebracht. Binnenkort wordt er gestart met het isoleren en metselen van de buitengevel en het aanbrengen van de zandcement dekvloeren.

Bij de drie houten woningen is de begane grondvloer gereed en is er gestart met het opbouwen van de houten constructie op de bouwplaats.

Bouwactiviteiten appartementen
Inmiddels is de 7e verdiepingsvloer van het hoge deel gestort en worden de betonwanden op de 8e verdieping geplaatst.

Bij het lage deel wordt er verder gewerkt aan het metselwerk en binnenkort worden hier de gevelkozijnen geplaatst.

Binnen in de appartementen is een deel van de dekvloeren gereed en worden de binnenwanden geplaatst.

De verwachting is, dat voor de bouwvakvakantie de ruwbouw werkzaamheden gereed zullen zijn, zodat na de vakantie de kunststof gevelkozijnen geplaatst kunnen worden. Na de vakantie wordt er ook gestart met de dakwerkzaamheden ter plaatse van het hoge deel.

Update 17 april

Bouwactiviteiten woningen
De prefab beton casco's van de eerste blokken zijn gereed en de trappen zijn in deze woningen geplaatst. Ook de houten kappen en schoorstenen zijn geplaatst en bij het eerste blok zijn de dakpannen gelegd. Binnen in de woning worden de installaties aangebracht. Binnenkort wordt er gestart met het isoleren en metselen van de buitengevel en het aanbrengen van de zandcement dekvloeren.

Inmiddels is de engineering, van de drie woningen die uitgevoerd worden met een houten constructie, gereed. Medio mei 2023 wordt er gestart met het opbouwen van de houten constructie.

Bouwactiviteiten appartementen
Inmiddels is op het lage deel de dakvloer gestort en voorzien van dakbedekking. De voor en- achterzijde is dichtgezet met houtskelet elementen en gevelkozijnen. Bij het hoge deel wordt er verder gewerkt aan de betonwanden en verdiepingsvloeren. Op dit moment is er gestart met het isoleren en metselen van de buitengevel.

Update 23 februari 2023

Bouwactiviteiten woningen:
De funderingsbalken zijn gestort en bij de eerste woonblokken zijn de begane grondvloeren gelegd. Naar verwachting starten we begin maart met de prefab beton casco van de eerste woonblokken. Vervolgens worden de houten kappen met pannen aangebracht. De voorbereidingstijd van de drie woningen welke uitgevoerd worden met een houten constructie is langer. Op dit moment wordt er gewerkt aan de engineering van deze woningen.

Bouwactiviteiten appartementen:
De verdiepingen worden per woonlaag opgebouwd. De begane grond en de eerste verdieping zijn gereed. Op dit moment wordt er gewerkt op de tweede verdieping. Hier worden de betonnen tussenwanden geplaatst en de voor- en achtergevels dichtgezet met houtskelet.
 

Update 7 november 2022

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied zijn inmiddels uitgevoerd door de gemeente. Ook hebben wij inmiddels het heiwerk van de 67 appartementen afgerond en is de fundering gestort. 

Start bouwactiviteiten woningen
De start van het heiwerk van de 53 woningen zal naar alle waarschijnlijk beginnen op maandag 14 november 2022. Het heiwerk van de 53 woningen zal ongeveer een maand duren.

De bewoners in de omgeving Singelbuurt zijn door onderstaande bewonersbrief op de hoogte gesteld.
20221107 Brief start heiwerk 53 woningen.pdf

Contact bij overlast en klachtenprocedure
Vanaf 16 mei 2022 is onze uitvoerder Erik van Doorn het eerste aanspreekpunt van Heembouw en zal uw dringende vragen omtrent de werkzaamheden beantwoorden. Erik is beschikbaar op locatie in de bouwkeet (vanaf 16 mei 2022 ) of u kunt hem bereiken op telefoonnummer: 06-38701793 – wij zetten dit telefoonnummer separaat in zodat inspreken altijd mogelijk is.
Onze uitvoerder zal tijdens werktijden deze berichten afluisteren en indien nodig u terugbellen.

U kunt ook klachten melden bij de gemeente door een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl.

Update 3 september 2022

De bouw start met heiwerkzaamheden. In tegenstelling tot eerder gemeld start het heien voor het appartementengebouw vanaf dinsdag 6 september. Het heien duurt ongeveer twee weken. Daarna brengt Heembouw de fundering en de begane grondvloeren aan. In het vierde kwartaal van 2022 start naar verwachting het heien van de eengezinswoningen.

Wat betekent dit voor u?
De gemeente heeft een ontheffing verleend met voorwaarden om geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen helaas niet voorkomen dat de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken.

De bewoners in de omgeving Singelbuurt zijn door onderstaande bewonersbrief op de hoogte gesteld.

20220901 Bewonersbrief start werkzaamheden bouwvlek C palenstein v3.pdf

12 mei 2022

Informatie over de werkzaamheden en de planning
Vanaf 13 mei 2022 zal Heembouw Wonen BV beginnen met de voorbereidingen voor de bouw van Singelbuurt, dit betreft 67 appartementen voor Vidomes, de start van de 53 woningen zal waarschijnlijk in het laatste kwartaal vallen.

Vanaf mei willen wij gaan starten met het inrichten van het bouwterrein, het boren van bronnen om dan vlak voor de bouwvak te starten met het heiwerk van de appartementen. Dit heiwerk zal eind juli gereed zijn. Na de bouwvakantie (eind augustus) kunnen wij gaan starten met de fundering.

Binnenkort krijgen een aantal omwonenden (direct aangrenzend aan onze bouwplaats) een uitnodiging voor vooropname. Hiermee wordt de huidige stand van het gebouw opgenomen.

Heembouw Wonen vindt het belangrijk dat u als bewoner goed geïnformeerd blijft over de werkzaamheden. Via deze website (palensteinzoetermeer.nl)  proberen wij de werkzaamheden up-to-date te houden, onze kopers worden apart geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief. Op de website voor de kopers www.woneninsingelbuurt.nl vindt u meer informatie over onze koopwoningen.

De bewoners in de omgeving Singelbuurt zijn door onderstaande bewonersbrief op de hoogte gesteld. 

20220513 Bewonersbrief start bouwwerkzaamheden Singelbuurt Palenstein

 

Nieuwsoverzicht
Photo for Singelbuurt bouwwerkzaamheden en contact informatie -  update