Singelbuurt bouwwerkzaamheden en contact informatie - update

Update 7 november 2022

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied zijn inmiddels uitgevoerd door de gemeente. Ook hebben wij inmiddels het heiwerk van de 67 appartementen afgerond en is de fundering gestort. 

Start bouwactiviteiten woningen
De start van het heiwerk van de 53 woningen zal naar alle waarschijnlijk beginnen op maandag 14 november 2022. Het heiwerk van de 53 woningen zal ongeveer een maand duren.

De bewoners in de omgeving Singelbuurt zijn door onderstaande bewonersbrief op de hoogte gesteld.
20221107 Brief start heiwerk 53 woningen.pdf

Contact bij overlast en klachtenprocedure
Vanaf 16 mei 2022 is onze uitvoerder Erik van Doorn het eerste aanspreekpunt van Heembouw en zal uw dringende vragen omtrent de werkzaamheden beantwoorden. Erik is beschikbaar op locatie in de bouwkeet (vanaf 16 mei 2022 ) of u kunt hem bereiken op telefoonnummer: 06-38701793 – wij zetten dit telefoonnummer separaat in zodat inspreken altijd mogelijk is.
Onze uitvoerder zal tijdens werktijden deze berichten afluisteren en indien nodig u terugbellen.

U kunt ook klachten melden bij de gemeente door een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl.

Update 3 september 2022

De bouw start met heiwerkzaamheden. In tegenstelling tot eerder gemeld start het heien voor het appartementengebouw vanaf dinsdag 6 september. Het heien duurt ongeveer twee weken. Daarna brengt Heembouw de fundering en de begane grondvloeren aan. In het vierde kwartaal van 2022 start naar verwachting het heien van de eengezinswoningen.

Wat betekent dit voor u?
De gemeente heeft een ontheffing verleend met voorwaarden om geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen helaas niet voorkomen dat de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken.

De bewoners in de omgeving Singelbuurt zijn door onderstaande bewonersbrief op de hoogte gesteld.

20220901 Bewonersbrief start werkzaamheden bouwvlek C palenstein v3.pdf

12 mei 2022

Informatie over de werkzaamheden en de planning
Vanaf 13 mei 2022 zal Heembouw Wonen BV beginnen met de voorbereidingen voor de bouw van Singelbuurt, dit betreft 67 appartementen voor Vidomes, de start van de 53 woningen zal waarschijnlijk in het laatste kwartaal vallen.

Vanaf mei willen wij gaan starten met het inrichten van het bouwterrein, het boren van bronnen om dan vlak voor de bouwvak te starten met het heiwerk van de appartementen. Dit heiwerk zal eind juli gereed zijn. Na de bouwvakantie (eind augustus) kunnen wij gaan starten met de fundering.

Binnenkort krijgen een aantal omwonenden (direct aangrenzend aan onze bouwplaats) een uitnodiging voor vooropname. Hiermee wordt de huidige stand van het gebouw opgenomen.

Heembouw Wonen vindt het belangrijk dat u als bewoner goed geïnformeerd blijft over de werkzaamheden. Via deze website (palensteinzoetermeer.nl)  proberen wij de werkzaamheden up-to-date te houden, onze kopers worden apart geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief. Op de website voor de kopers www.woneninsingelbuurt.nl vindt u meer informatie over onze koopwoningen.

De bewoners in de omgeving Singelbuurt zijn door onderstaande bewonersbrief op de hoogte gesteld. 

20220513 Bewonersbrief start bouwwerkzaamheden Singelbuurt Palenstein

Nieuwsoverzicht
Photo for Singelbuurt bouwwerkzaamheden en contact informatie -  update