Start voorbereidende werkzaamheden Croesinckplein

De sloopwerkzaamheden van het oude winkelcentrum zijn afgerond. Begin 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden, die nodig zijn om het terrein gereed te maken voor de bouw van het woningbouwproject van Vidomes. Ook gaan Welkom2 en de woontoren hun locaties verduurzamen. Bouwhekken en verkeersmaatregelen zorgen voor een veilige bereikbaarheid van Welkom2 en de woontoren. De huidige bouwweg naar de Tuin van Palenstein blijft gehandhaafd.

Tot eind februari 2023 leggen de nutsbedrijven op het binnenterrein bij Welkom2 nieuwe kabels en leidingen aan en halen de oude weg. In april 2023 zal de gemeente de nieuwe riolering op het binnenterrein aanleggen en de oude verwijderen. In mei 2023 zal de gemeente het bouwterrein ophogen met zand en gereed maken en overdragen aan de aannemer van Vidomes voor start bouw van de woningen in juni 2023.

Parkeren
Al deze bouwwerkzaamheden hebben gevolgen voor het huidige parkeerterrein aan het Croesinckplein. We realiseren ons dat dit voor de bewoners en bezoekers hinder zal geven en vragen daarvoor begrip. Uitgangspunt tijdens de werkzaamheden is dat Welkom2 en de woontoren met de auto bereikbaar blijven. De bewoners ontvangen begin januari hierover een brief.

Nieuwsoverzicht
Photo for Start voorbereidende werkzaamheden Croesinckplein