Van Aalstpark: Eindverslag Participatie

Woningcorporatie De Goede Woning wil een nieuw appartementengebouw bouwen in het Van Aalstpark. Voordat de gemeente beslist of het gebouw er wel of niet kan komen, heeft de gemeente met bewoners, omwonenden en geïnteresseerden gesproken tijdens een informatiebijeenkomst. Ook konden mensen via doemee.zoetermeer.nl reageren. De gemeente heeft de binnengekomen reacties inmiddels beantwoord in een participatieverslag. Met het vaststellen van het eindverslag is het participatietraject van de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek afgerond.

De uitkomsten van dit participatietraject met daarin de zorgen en wensen van de omgeving, zijn aanleiding om samen met De Goede Woning de tijd te nemen over hoe het vervolgtraject er uit moet gaan zien. De gemeente gebruikt die tijd om onder andere een overzicht te maken met wensen en idee├źn voor het gebied rondom het Van Aalstpark. Voor De Goede Woning geldt dat zij op dit moment onderzoek uit laten voeren naar de staat van de huidige flat. Dit onderzoek dient als onderbouwing voor de keuze voor renovatie of sloop met nieuwbouw.

Wilt u het participatieverslag lezen en de verdere ontwikkelingen van deze locatie volgen? Kijk dan op www.zoetermeer.nl/vanaalstpark

Nieuwsoverzicht
Photo for Van Aalstpark: Eindverslag Participatie