Verkeersbesluit Sandrinapad

Bij de nieuwbouw ten noorden van het Sandrinapad (vlek G) komen ook woonstraten. Deze woonstraten komen voor een deel op de plaats van het Sandrinapad. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig.

In dit verkeersbesluit is onder andere geregeld dat de nieuwe straten onderdeel uitmaken van de al bestaande 30 km-zone. Hiermee is ook de voorrang geregeld met het fietspad in noord-zuid-richting.

Tot slot worden verkeersborden en -tekens aangebracht om de grens van de blauwe zone aan te geven, op dezelfde wijze als dat in de Voorhamstraat is gedaan.

Het verkeersbesluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend, zoals beschreven onderaan de tekst van het besluit.

Gemeenteblad 2022, 429352

Nieuwsoverzicht
Photo for Verkeersbesluit Sandrinapad