Waterberging in het Van Aalstpark

De afgelopen maanden is in het Van Aalstpark gewerkt aan de aanleg van een waterpartij. Het nieuwe water dient als waterberging. De nieuwe waterberging vervangt voor een deel het water van de singel aan de Du Meelaan die deels is gedempt. Met de nieuwe waterberging komt er een betere verbinding tussen diverse wateren in het Van Aalstpark.

Door het graven van de waterberging is het Van Aalstpark momenteel voor een deel niet toegankelijk. De bouwhekken blijven staan omdat de hellingen nu te glad zijn. In het voorjaar worden de hellingen ingezaaid en is het van Aalstpark klaar.

Nieuwsoverzicht