Werksessie met bewoners Sandrinapad en omgeving

Dinsdag 5 oktober kwamen bewoners van het Sandrinapad en omgeving samen in de voormalige Tango garage. Samen met inhoudelijke deskundigen van de gemeente gingen zij aan de slag met het ontwerp voor het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat, de aansluiting op de bestaande wegen, het groen en de verkeersveiligheid in de omgeving.

In september had een deel van de groep al met wijkregisseur Sandra Rispens een wandeling gemaakt door de omgeving. Tijdens de wandeling werden foto’s gemaakt en bespreekpunten geïnventariseerd. Met dit ‘huiswerk’ gingen de inhoudelijke deskundigen van de gemeente aan de slag.

Dinsdagavond werd aan twee tafels doorgepraat. Aan één tafel werd het Sandrinapad besproken. Aan de andere tafel werd gesproken over aanpassingen om in de andere straten onder andere de verkeersveiligheid in de toekomstige situatie te waarborgen. Zij bespraken met elkaar de voor- en nadelen van de verschillende varianten. Op 26 oktober komt de groep bewoners en deskundigen opnieuw bij elkaar.  Let op! Nieuwe locatie 26 oktober: Castellum, Rakkersveld 253 

Wethouder Margreet van Driel, wethouder Robin Paalvast en enkele raadsleden waren aanwezig.

Nieuwsoverzicht
Photo for Werksessie met bewoners Sandrinapad en omgeving