Werkzaamheden Croesinckplein en directe omgeving

In juni 2023 zijn de werkzaamheden aan het Croesinckplein en de directe omgeving gestart. Hier leest u wat u de komende maanden kan verwachten en bij wie u tijdens de werkzaamheden terecht kunt voor vragen.

Wat gaat er gebeuren en wie zijn er aan het werk?

Verschillende bedrijven voeren de werkzaamheden uit. Hieronder leest u bij welk bedrijf u gedurende de werkzaamheden terecht kunt voor vragen:

  • Bouwrijp maken en inrichting Croesinckplein
    De gemeente voert tot eind oktober 2023 werkzaamheden uit om het terrein van het oude winkelcentrum gereed te maken voor de bouw. Ook wordt het Croesinckplein tijdelijk ingericht. De ondergrondse afvalcontainers komen terug en er komt een tijdelijk parkeerterrein. Heeft u vragen tijdens de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 079.
  • Verduurzamen woontoren
    BAM voert werkzaamheden uit voor de verduurzaming van de woontoren. Dit duurt naar verwachting tot eind 2024. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de BAM via BewonersinformatieCroesinckplein@bam.com.
  • Bouw appartementen oude winkelcentrum
    Heembouw start op 16 oktober met de bouw van de 84 appartementen op de plek van het oude winkelcentrum. In de week voorafgaand aan de bouw, plaatst Heembouw hekken om het bouwterrein. Heembouw voert de werkzaamheden uit in opdracht van woningcorporatie Vidomes. De bouw duurt naar verwachting anderhalf jaar. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Heembouw op telefoonnummer 071-3320050.

Tijdelijke parkeerplaats Croesinckplein
Naar verwachting kunt u vanaf eind oktober gebruik maken van de tijdelijke parkeerplaats aan het Croesinckplein. Dit parkeerterrein bevat 19 parkeerplekken, waarvan 2 mindervalide parkeerplekken met een maximale parkeerduur van 3 uur. De tijdelijke situatie duurt naar verwachting tot eind 2024.

Parkeren
Met de komst van de tijdelijke parkeerplaats, blijft het aantal parkeerplekken helaas beperkt. Om verkeersdrukte en onveilige situaties te voorkomen, vragen wij u vriendelijk alleen in de parkeervakken te parkeren. U kunt uw auto ook parkeren in de parkeervakken langs de Du Meelaan of op het parkeerterrein bij het voormalige Monuta-gebouw, op ongeveer vijf minuten loopafstand.

Ingang Woontoren
De ingang van Welkom en de woontoren blijven voor voetgangers en fietsers te allen tijde veilig bereikbaar. Wij doen ons uiterste best om mogelijke overlast te beperken.

Heeft u vragen?
Voor specifieke vragen met betrekking tot werkzaamheden van Heembouw en de BAM verzoeken wij u contact op te nemen via de eerder genoemde contactgegevens.

Omwonenden hebben een bewonersbrief ontvangen:  Bewonersbrief Werkzaamheden Croesinckplein gemeente Heembouw en BAM

Nieuwsoverzicht
Photo for Werkzaamheden Croesinckplein en directe omgeving