Werkzaamheden: Croesinckplein, water bij Welkom 2 en muur langs Singel

Het nieuwe jaar is van start gegaan! We hebben een aantal werkzaamheden kunnen afronden en andere werkzaamheden zijn gestart. Daar kunt u komende tijd enig hinder van ondervinden. Echter, de wijk krijgt steeds meer vorm en we hopen dat u in het nieuwe jaar langzaam aan steeds meer kunt genieten van een prettige woonomgeving.

Wat kunt u de komende tijd verwachten aan werkzaamheden in uw buurt?

Begin januari: Aanleg kabels en leidingen
De werkzaamheden aan de duikerdam zijn afgerond. De aanleg en verlegging van kabels en leidingen onder het Croesinckplein is nog in volle gang. De gemeente heeft haar werkzaamheden afgerond. Begin januari zijn Ziggo en KPN gestart met de aanleg van hun kabels. De bestrating wordt begin februari weer aangebracht. Tot die tijd is er een omleiding en zijn de woningen via loopplakken bereikbaar. Bij vorst kunnen de bestratingswerkzaamheden worden uitgesteld.

Vanaf 18 januari: Dempen water bij Welkom 2
In de week van 18 januari wordt het water op de hoek van Welkom 2 gedempt. Er komt een verkeersregelaar om het verkeer en de aanvoer van zand in goede banen te leiden. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week.

Vanaf 8 februari: Muur langs singel
In de week van maandag 8 februari start de bouw van de kademuur langs de singel en de brug over de singel. De kademuur en brug worden naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar opgeleverd. Het intrillen van de damwanden zal enig geluid maken en trillingen veroorzaken. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

Nieuwsoverzicht
Photo for Werkzaamheden: Croesinckplein, water bij Welkom 2 en muur langs Singel