Wijkbijeenkomst 5 en 26 oktober

Tijdens de raadscommissie Stad van maandag 13 september heeft wethouder Paalvast toegezegd met de omwonenden van vlek G in gesprek te gaan. En een apart raadsvoorstel op te stellen, waarin invulling gegeven wordt aan de herinrichting van het gebied ten aanzien van het groen, verkeersontsluiting- en de verkeersveiligheid in het gebied. Tijdens de schouw van afgelopen donderdag 16 september heeft u ons al veel informatie gegeven. Deze informatie nemen we op de twee bewonersbijeenkomsten, namelijk op dinsdag 5 oktober en dinsdag 26 oktober in de Tangogarage aan de Ambachtsherenlaan 103, Zoetermeer

Doel
Tijdens de eerste bijeenkomst gaan wij graag met u in gesprek over uw ideeën voor het groen, het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat, de aansluiting op de bestaande wegen en de verkeersveiligheid in uw omgeving (zie bijlage). Vervolgens werken we uw ideeën uit in een aantal varianten. Deze varianten presenteren we tijdens de tweede bijeenkomst. Tijdens deze tweede bijeenkomst kunt u aangeven voor welke variant u de voorkeur heeft. Om gezamenlijk tot oplossingen te komen, is het belangrijk dat u, als u zich aanmeldt, bij beide bijeenkomsten aanwezig bent.

Stratenplan bij uitnodigingsbrief 5 en 26 oktober 2021

Aanmelden
Voor een goede voorbereiding van deze avonden, vragen we u zich van tevoren aan te melden. Dit kan door voor zondag 3 oktober 2021, een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl, met als onderwerp ‘Bewonersavond 5 en 26 oktober 2021’ en ook graag met vermelding van uw straat. We stellen het op prijs als per straat enkele bewoners als vertegenwoordiger aanwezig kunnen zijn.

De Uitnodiging bewonersavond herinrichting omgeving vlek G is verstuurd aan de bewoners

Nieuwsoverzicht
Photo for Wijkbijeenkomst 5 en 26 oktober