Woningbouw Van Aalstlaan 24

De gemeente gaat woningen ontwikkelen op de locatie aan de Van Aalstlaan 24 aan de rand van de wijk Palenstein. De locatie bevindt zich tussen de Australiƫweg en de Van Aalstlaan, met daarop het voormalige Monutagebouw.

Na de zomervakantie kunnen inwoners en buurtbewoners in gesprek met de gemeente over de invulling van deze locatie. Daarna legt de gemeente uitgangspunten vast waaraan het woningbouwplan moet voldoen. Aan de hand van deze uitgangspunten zoekt de gemeente naar een projectontwikkelaar om tot een woningbouwplan te komen.

Gewenste ontwikkeling
Het beoogde aantal nieuwe woningen voor deze locatie is 100 tot 150 met een maximale hoogte van 50 meter. Deze woningen zullen bestaan uit koop- en huurwoningen met een woonzorgidee. Het gaat om woningen waar mensen, die zorg nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen, eventueel met eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning. Op de locatie staat ook het voormalige Monuta-gebouw, dat dienst deed als uitvaartcentrum. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgidee.

Meer informatie over het kavelpaspoort, de stand van zaken en de Woonzorgvisie Zoetermeer vindt u op de website van de gemeente Woningbouw Van Aalstlaan 24 | Gemeente Zoetermeer

Nieuwsoverzicht
Photo for Woningbouw Van Aalstlaan 24