Castellum Palensteyn

In Castellum Palensteyn, het brede schoolcomplex, zijn veel voorzieningen voor de wijk. Daarnaast zijn er in het gebouw ook eengezinswoningen, appartementen, jongerenwoningen en drie schoolwoningen.

Samenwerken

Binnen het Wijk Educatief Centrum (WEC) werken wijkbewoners en organisaties nauw met elkaar samen. Vele wijkbewoners doen mee met de activiteiten en/of zetten zich actief in als vrijwilliger en kunnen zodoende hun talenten en vaardigheden ontdekken en verder ontwikkelen. 

Informatiebalie

Er is een informatiebalie die bemensd wordt door vrijwilligers van Piëzo. Bij de balie kunt u terecht met vragen en ideeën over activiteiten en vragen over het werken als vrijwilligers binnen het WEC bij een van de organisaties. De informatiebalie is gevestigd binnen de ruimte ‘ontmoeten’ op Rakkersveld 253, 079-8887770.

Gemeentelijk Informatie Punt (GIP)

Bij het GIP kunt u terecht met uw vragen, wensen, klachten en ideeën over de wijk en de gemeente. 079-346 9001.

 

Castellum Palensteyn is een project van De Goede Woning.

De woningcorporatie is eigenaar van de woningen en heeft de maatschappelijke ruimten overgedragen aan de gemeente Zoetermeer.