2e Bewonersbijeenkomst omgeving Vlek G – verslag en participatie

Op 26 oktober 2021 vond de ‘2e Bewonersbijeenkomst herinrichting groen, verkeersontsluiting en verkeersveiligheid omgeving Vlek G (Tuyn van Palenstein)’ plaats.

Met de aanwezige bewoners is tijdens deze avond verder gesproken over de herinrichting groen, verkeersontsluiting en verkeersveiligheid van het Sandrinapad en de Van Lodensteinstraat en omgeving. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Tijdens deze avond zijn vragen gesteld over de wijze waarop men tot en met 2013 is geïnformeerd over de besluitvorming van de wijkvisie en het bestemmingsplan en de participatie daarover. Men is met name geïnteresseerd hoe de besluitvorming is verlopen voor het onderdeel: ontsluiting via de zuidzijde van de woningen in deelgebied G aan het Sandrinapad. Op de avond heeft wethouder Paalvast toegezegd dit uit te laten zoeken.

In de bijlage van het verslag is een overzicht is opgenomen van de ‘Participatie besluitvorming wijkvisie en bestemmingsplan in Palenstein tot 2013'.

We kijken terug op een goede avond waarin de bewoners constructief hebben kunnen meedenken en praten over de inrichting van hun eigen deel van de wijk en straten. Als gemeente hebben we al veel vragen tijdens de avond kunnen beantwoorden en we zullen daar mee door gaan.

De aanwezigen hebben het verslag inclusief de bijlage ontvangen.
2e Bewonersbijeenkomst 26 oktober Sandrinapad eo – verslag en participatie

Nieuwsoverzicht
Photo for 2e Bewonersbijeenkomst omgeving Vlek G – verslag en participatie