Informatieavond Woonrijpmaken Tuyn van Palensteyn

Op dinsdag 13 december 2022 was er een informatiebijeenkomst over de voortgang van het woningbouwproject Tuyn van Palensteyn. De avond is bezocht door ongeveer 50 bewoners uit de directe omgeving en toekomstige bewoners van de Tuyn van Palensteyn langs gekomen. Tijdens deze inloopavond hebben zij vragen kunnen stellen en informatie gekregen over de inrichting en planning van de openbare ruimtes aan het Sandrinapad en de Van Lodensteinstraat.

Op de inloopavond kon men op elk moment binnenlopen en vragen stellen aan de deskundigen van de gemeente. Op informatieborden in de ruimte stond informatie over:

  • Sandrinapad: de inrichting met de bijbehorende planning van de werkzaamheden;
  • Nieuwbouw: tijdelijke maatregelen om de nieuwbouw bereikbaar te maken;
  • Van Lodensteinstraat: de aanpassingen en de bijbehorende planning.

De informatie op deze panelen vindt u in de bijlage.

Panelen infoavond palenstein 13 december 2022.pdf

Aanleiding
De bouw van de Tuyn van Palensteyn verloopt volgens planning. De verwachting is, dat de aannemer de eerste woningen vanaf het 2e kwartaal 2023 oplevert. Aansluitend richt de gemeente per fase het openbaar gebied in. Eind 2022 worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor kabels en leidingen aan het Sandrinapad. Vanaf het 2e kwartaal 2023 zijn er maatregelen nodig om de nieuwbouw tijdelijk bereikbaar te maken via het Van Duvenvoordepad.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar palenstein@zoetermeer.nl

De omwonenden waren uitgenodigd via een bewonersbrief.

Uitnodigingsbrief Informatiebijeenkomst inrichting openbaar gebied Tuyn van Palensteyn

Nieuwsoverzicht
Photo for Informatieavond Woonrijpmaken Tuyn van Palensteyn