Online bewonersavond 20 april Bouwplan Tuyn van Palensteyn bij het Sandrinapad

Dinsdag 20 april is er van 19.00 -20.30 uur een online bewonersavond om u te informeren over het nieuwbouwplan De Tuyn van Palensteyn op de plek van de voormalige Diederik van Teilingenflat en de gevolgen voor de verkeerssituatie in uw buurt.

In opdracht van woningbouwcorporatie De Goede Woning (DGW) heeft projectontwikkelaar Vorm een plan gemaakt voor de bouw van 119 duurzame woningen. Op de avond geven medewerkers van Vorm en DGW uitleg over dit plan. Ook gaan we specifiek in op de nieuw aan te leggen woonstraat aan het Sandrinapad en de benodigde correctie in de lopende bestemmingsplanherziening.

Aanleiding
De aanleiding van deze avond zijn de vele vragen die bewoners stelden over de verkeerssituatie tijdens het participatietraject dat vorig jaar heeft plaatsgevonden over de woningbouwplannen in Palenstein. Deze vragen zijn beantwoord in het eindverslag participatie. Dit verslag kunt u nalezen op doemee.zoetermeer.nl bij de afgeronde projecten 2020 of via palensteinzoetermeer.nl onder Nieuws - Herziening bestemmingsplan Palenstein. Afgelopen half jaar hebben twee gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Sandrinapad en omgeving. Ook is er onderzoek gedaan naar trillingen en geluid.

Doemee.zoetermeer.nl
De nieuwe ontsluiting van Vlek G en de aan te leggen straten ten behoeve van Vlek G moeten verkeersveilig worden ingericht. Hiervoor heeft de gemeente meerdere opties onderzocht. Op doemee.zoetermeer.nl geven we een korte toelichting op de verkeersmaatregelen en de twee mogelijke varianten:

  • Variant A: 30 km-woonstraat met parkeerhofjes als uitritten
  • Variant B. 30 km-woonstraat met parkeerhofjes als zijstraten

Per variant heeft u de mogelijkheid om te reageren.

Aanmelden
Voor een goede voorbereiding van de avond, vragen we u zich van te voren aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl, met als onderwerp ‘Bewonersavond 20 april 2021’. U ontvangt dan een paar dagen voor de bijeenkomst een e-mail met een link naar de online bijeenkomst.

We wijzen u erop dat deze avond niet gaat over koop of huur van de te bouwen woningen.

De bewoners in de omgeving hebben de uitnodigingsbrief ontvangen. Uitnodigingsbrief bewonersavond 20 april 2021

Nieuwsoverzicht
Photo for Online bewonersavond 20 april Bouwplan Tuyn van Palensteyn bij het Sandrinapad