De Palenstein Informatiebrief

De Palenstein informatiebrief is een nieuwsbrief van de vier initiatiefnemers voor de wijkvernieuwing, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia, Vidomes en de gemeente Zoetermeer. De Palenstein informatiebrief informeert de bewoners over de meest actuele stand van zaken ten aanzien van de herstructurering en de energietransitie van de wijk. De Palenstein Informatiebrief vervangt de Palensteinkrant en verschijnt 3 tot 4 keer per jaar. 

Wilt u de digitale nieuwsbrief ook ontvangen? U kunt zich aanmelden via de gemeentepagina aanmelden nieuwsbrieven. Selecteer dan Wijknieuwsbrief Palenstein.