Duurzaam wonen

Eerste aardgasvrije wijk Palenstein

In heel Nederland gaan we om verschillende goede redenen stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks - in ieder geval vóór 2040 - op een andere manier ons huis moeten verwarmen en koken. Palenstein is de eerste wijk in Zoetermeer waar gekeken wordt welke alternatieven er zijn voor aardgas. De gemeente Zoetermeer, netbeheerder Stedin, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes trekken hierin samen op.

Corporaties maken eerste flats in Palenstein aardgasvrij (Juni 2021)

Woningcorporaties en andere gebouweigenaren maken de komende jaren stap voor stap de hoogbouw rond de Willem van Cleeflaan in Palenstein aardgasvrij. Hiervoor sluiten Vidomes, Vestia, De Goede Woning, VvE De Verdwenen Brug en de gemeente Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee maken zij ongeveer 1.100 woningen aardgasvrij met inzet van een WKO-warmtenet. Ook de gemeente doet mee met de aansluiting van 2 gemeentelijke panden: Castellum en Welkom 2. Lees hier het hele bericht 

Waarom Palenstein?

De gemeente, woningcorporaties en Stedin hebben Palenstein aangewezen als eerste wijk voor het aardgasvrij maken van de voorraad woningen. Palenstein was ooit de eerste nieuwbouwwijk van Zoetermeer. Het sluit aan bij de afspraken voor de herstructurering zoals deze in wijkvisie voor Palenstein in 2012 zijn gemaakt. Deze herstructurering met sloop en nieuwbouw en de geplande groot onderhoudsprojecten bieden extra kansen voor verduurzaming van het woningbestand in de wijk. Woningbouwcorporaties bezitten ongeveer 70% van alle woningen in Palenstein. Zij zijn daarom een belangrijke partner in het slagen van de energietransitie. Daarnaast past het ook in het beleid van meer duurzame woningen.

Green Deal aardgasvrij Palenstein

In maart 2017 ondertekenden de gemeente Zoetermeer, netbeheerder Stedin en de woningcorporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia de Green Deal Palenstein aardgasvrij. Met als einddoel om gezamenlijk te werken naar een aardgasvrij Palenstein in 2040.

Green Deal Aardgasvrij Palenstein

Veel gestelde vragen

  • Krijgen alle nieuwe woningen nog een gasaansluiting
  • Wordt mijn huurwoning aardgasvrij?
  • Kan mijn koopwoning aardgasvrij worden?
  • Hoe kan ik mijn huur- of koopwoning verduurzamen?
  • Welke alternatieven zijn er voor aardgas

 Klik hier voor meer informatie.